Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với tut.edu.vn!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ, sản phẩm được cung cấp bởi truyền thông phụ nữ có địa chỉ hoạt động tại: Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Bằng việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

I. Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ, sản phẩm, tin tức, nội dung của chúng tôi thành của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng các sản phẩm, nội dung, thông tin của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép.

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách sản phẩm, dịch vụ cụ thể của chúng tôi.

II. Bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ, nội dung, thông tin của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng chúng tôi có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

III. Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ, sản phẩm của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ, sản phẩm, nội dung, thông tin mà chúng tôi hiện có

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ, thông tin, nội dung chính sách của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ, các Thông Tin, nội dung của chúng tôi nữa.

IV. Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ, nội dung, thông tin này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Chúng tôi cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền và ghi nguồn rõ ràng.

Nếu không ghi nguồn vào các nội dung mà chúng tôi tự biên soạn ra chúng tôi sẽ báo cáo, thậm chí report bạn. Nên bạn phải cân nhắc thật kí trước khi ăn cắp, copy, nội dung thông tin tại đây.

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của tut.edu.vn; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của chúng tôi.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng chúng tôi hoặc cơn đơn vị trực thuộc, cửa hàng bán lẻ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin, sản phẩm dịch vụ nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì mà chưa được đồng ý.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin, sản phẩm trên website.

V. Trách nhiệm pháp lí khi sử dụng dịch vụ

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu tránh nhiệm pháp lí trước cơ quan nhà nước về lợi ích tại websiete.

VI. Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website. Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website.

Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang bài học cuộc sống

Chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung, sản phẩm, dịch vụ, nhân viên. Nếu có một phần nào đó về các sản phẩm hay dịch vụ của của chúng tôi mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với với chúng tôi.

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với tut.edu.vn, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.